Terminy spotkań dla studentów pierwszego roku


Studia stacjonarne (dzienne) I stopnia (licencjat):

Kierunek Filologia: specjalność Filologia angielska - studia stacjonarne I stopnia.
28 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali nr 1.05 przy ul. Zbierskiego 2/4. ZB

Kierunek Filologia: specjalność Filologia germańska - studia stacjonarne I stopnia.
28 września 2018 r. o godz. 11:30 w sali nr 0.14 przy ul. Zbierskiego 2/4. ZB

Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia (magisterskie):

Kierunek Filologia: specjalność Filologia angielska - studia stacjonarne II stopnia.
28 września 2018 r. o godz. 10:30 w sali nr 1.05 przy ul. Zbierskiego 2/4. ZB

Kierunek Filologia: specjalność Filologia germańska - studia stacjonarne II stopnia.
28 września 2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 0.14 przy ul. Zbierskiego 2/4. ZB

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (licencjat):

Kierunek Filologia: specjalność Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia.
12 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 4.11 przy ul. Zbierskiego 2/4. ZB