STUDIA DUALNE „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”


W dniu 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.
Wśród wniosków ocenionych pozytywnie na 16 miejscu na 84 zgłoszonych znalazł się wniosek z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie: „Język niemiecki w obrocie gospodarczym” przygotowany przez dr Małgorzatę Niemiec-Knaś i dr Andrzeja Skwarę z naszego Instytutu.

Wartość projektu: 629 109,18 zł