OGŁOSZENIA


Data dodania: 19-09-2018

Drugi termin egzaminu poprawkowego u dra A. Skwary (I rok FA grupa rozszerzona i II rok FA) odbędzie się 19.09.2018 o godz. 12.00 sala A-309.

Data dodania: 12-09-2018

Uwaga studenci III roku FA

Egzamin poprawkowy z PNJA – wypowiedź ustna (rozmowa z egzaminatorem na tematy realizowane w podręczniku) w dniu 13.09.2018 r. został przesunięty z godziny 9.00 na godzinę 15.00.

Data dodania: 07-09-2018

Dodatkowe konsultacje u mgr Justyny Karoń odbędą się w poniedziałek 10 września w godzinach 17.15-18.45 w sali 3.16 ZB.


Egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej dla I roku filologii angielskiej w dniu 13.09.2018 r. został przesunięty z godziny 16.00 na

godzinę 14.30.

Data dodania: 03-09-2018

Uwaga studenci III roku FA

Egzamin poprawkowy z PNJA – wypowiedź ustna (rozmowa z egzaminatorem na tematy realizowane w podręczniku) w dniu 13.09.2018 r. został przesunięty z godziny 9.00 na godzinę 10.30.

Data dodania: 03-09-2018

Konsultacje z prof. dr hab. Iwoną Nowakowską- Kempną odbędą się w dniu 17 września br. w godzinach od 13.30-15.30 p. 3.02 ZB.

Data dodania: 03-08-2018

Od dnia 6 do 31 sierpnia 2018 roku sekretariat Instytutu Filologii Obcych będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

Data dodania: 06-07-2018

Zaliczenie komisyjne z PNJA- sprawności zintegrowane dla I roku FA studiów I st. stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w dniu 12 lipca br. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali 4.11 ZB


Zaliczenie poprawkowe z wykładu Specyfika Języków Specjalistycznych u dr hab. Magdaleny Bator, prof. UJD dla II roku st. I stopnia (gr. tłum.) odbędzie się 11.lipca 2018, godz.14.00 w sali ZB-0.14.


Zaliczenie poprawkowe z Fonetyki u mgr Justyny Karoń dla I roku FA I st. odbędzie się w poniedziałek 9 lipca br. o godzinie 8.30 w sali 0.14 ZB.


Zaliczenie poprawkowe z PNJA- gramatyka praktyczna u mgr Justyny Karoń dla II roku FA I st. odbędzie się w środę 11 lipca br. o godzinie 18.00 w sali 3.16 ZB.

Data dodania: 05-07-2018

Zaliczenie poprawkowe I rok I stopnia FA z Drugiego języka obcego- język chiński u mgr Marty Kocełuch (Miller) odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o godzinie 11.30 w p. 4.16 ZB.

Data dodania: 04-07-2018

Konsultacje z prof. dr hab. Bogusławem Bierwiaczonkiem odbędą się w dniu 9 lipca br. (poniedziałek) w godzinach od 14.00 do 15.30 p. 4.08 ZB.

Data dodania: 02-07-2018

W dniu 3 lipca 2018 r. egzamin dla Studentów I roku II stopnia Filologii germańskiej został przeniesiony z godziny 9.00 na godzinę 14.00 na wniosek zainteresowanych.

Data dodania: 28-06-2018

Zaliczenie poprawkowe dla I roku I stopnia filologii angielskiej u mgr Barbary Kosty (Drugi język obcy- język francuski) odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. ) w sali ZB 0/14.


Konsultacje z mgr Martą Kocełuch (Miller) od 2 lipca będą odbywały się:

wtorek: 12:30 - 13:15 pokój 4.16

czwartek: 12:00 -13:30 pokój 4.16

Data dodania: 27-06-2018

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Sprawności zintegrowane dla studentów I roku filologii angielskiej 1 stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się dn. 29.06.2018 o godz. 15.00 w sali 0.14 - test leksykalny oraz dn. 4.07.2018 o godz. 13.00-14.30 - platforma e-learningowa.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Tłumaczenia ustne dla studentów I roku filologii angielskiej 2 stopnia odbędzie się dn. 2.07.2018 o godz. 9.45 pok. 3.16.

Data dodania: 27-06-2018

W dniach 27 i 28 czerwca br. zajęcia i konsultacje z dr hab. Magdaleną Bator, prof. UJD są odwołane. 

Zaliczenie pisemne z wykładu dla I roku I stopnia z Gramatyki opisowej odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 o godzinie 11.30.

Zaliczenie dla II roku I stopnia ze Specyfiki języków specjalistycznych - gr. tłum. w dniu 4 lipca 2018 o godzinie 13.00.


Filologia angielska:

"Szanowni Państwo Studenci Pierwszego Roku Filologii Angielskiej,

Bardzo proszę przesyłać prezentacje do Pań Starościn Waszej grupy.

Panie przesyłają Państwa prezentacje na wspólnego maila oraz do mnie namaila służbowego (i.nowakowska-kempna@ajd.czest.pl) w porządku:

I plik - prezentacje dotyczące gramatyki j. ang.

II plik - pozostałe prezentacje

Prezentacje należy składać do czasu wyznaczonego przez Koleżanki, gdyżOne proszone są o przesłanie całości do czwartku 28.06.2018, godz.

16:00.

Muszę zapoznać się z pracami Państwa i wystawić oceny do godz.

20:00-22:00 do USOS.

Po godz. 16:00 nie mogę już przyjmować prac, bo nie zdążę ichprzeczytać. USOS zamykają o godz. 24:00. Nie będę też przyjmowała pracwysłanych indywidualnie, dlatego że oprócz Państwa mam jeszcze 6 grup.

Nie jestem w stanie odszukać studentów na poziomie 8 grup dydaktycznych.

Państwo, którzy nie podadzą danych autora ze stronami, jak równieżnumeru pliku, nie zostaną sklasyfikowani do 28.06, gdyż będę musiała wlipcu poszukać ich danych oraz autora prezentowanych treści. Bardzoproszę nie robić sobie krzywdy! (w związku z RODO nie muszą Państwopodać swoich danych osobowych, natomiast proszę o podanie bardzodokładnie książki i stron. Na własne życzenie Państwo mogą dołączyćswoje imię i nazwisko)Pani Dyrektor Instytutu na podstawie ocen z USOS będzie wpisywałazaliczenia Państwu do indeksu wg terminu ogłoszonego przez SekretariatIFO.

Życzę przyjemnej lektury i pozdrawiam,

Iwona Nowakowska-Kempna"

Filologia germańska:

"Szanowni Państwo Studenci Pierwszego Roku Filologii Germańskiej,

Bardzo proszę przesyłać prezentacje do Pań Starościn Waszej grupy.

Panie przesyłają Państwa prezentacje na wspólnego maila oraz do mnie namaila służbowego (i.nowakowska-kempna@ajd.czest.pl) w porządku:

I plik - prezentacje dotyczące gramatyki j. niemieckiegoII plik - pozostałe prezentacjePrezentacje należy składać do czasu wyznaczonego przez Koleżanki, gdyżOne proszone są o przesłanie całości do czwartku 28.06.2018, godz.

16:00.

Muszę zapoznać się z pracami Państwa i wystawić oceny do godz.

20:00-22:00 do USOS.

Po godz. 16:00 nie mogę już przyjmować prac, bo nie zdążę ichprzeczytać. USOS zamykają o godz. 24:00. Nie będę też przyjmowała pracwysłanych indywidualnie, dlatego że oprócz Państwa mam jeszcze 6 grup.

Nie jestem w stanie odszukać studentów na poziomie 8 grup dydaktycznych.

Państwo, którzy nie podadzą danych autora ze stronami, jak równieżnumeru pliku, nie zostaną sklasyfikowani do 28.06, gdyż będę musiała wlipcu poszukać ich danych oraz autora prezentowanych treści. Bardzoproszę nie robić sobie krzywdy! (w związku z RODO nie muszą Państwopodać swoich danych osobowych, natomiast proszę o podanie bardzodokładnie książki i stron. Na własne życzenie Państwo mogą dołączyćswoje imię i nazwisko)Pani Dyrektor Instytutu na podstawie ocen z USOS będzie wpisywałazaliczenia Państwu do indeksu wg terminu ogłoszonego przez SekretariatIFO.

Życzę przyjemnej lektury i pozdrawiam,

Iwona Nowakowska-Kempna"


Data dodania: 18-06-2018

W dniu 19 czerwca br. (wtorek) konsultacje ( 14.30-15.15 p.4.16 ZB) z mgr Ireną Kozą są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.


W dniach od 20.06.2018 r. do 21.06.2018 r. zajęcia i konsultacje z dr hab. Magdaleną Bator, prof. UJD są odwołane.


W dniu 21.06.2018 r. zajęcia i konsultacje z prof. dr hab. Bogusławem Bierwiaczonkiem są odwołane.

Data dodania: 15-06-2018

Dnia 18.06.18 zajęcia Sprawności zintegrowane gr. I L1 filologii angielskiej odbywają się online poprzez platfromę e-learningową. Zajęcia Tłumaczenia konsekutywne II roku filologii angielskiej przełożone zostały wyjątkowo na wtorek 19.06 na godz. 8.00 (zaliczenie ustne pok. 3.16).

Data dodania: 13-06-2018

W dniu 14 czerwca br. (czwartek) zajęcia z dr Beatą Rusek są odwołane.


W dniu 14.06.2018 (czwartek) zajęcia i konsultacje z dr Katarzyną Rokoszewską są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Data dodania: 06-06-2018

W dniu 7 czerwca br. zajęcia z dr Olgą Binczyk są odwołane.

Data dodania: 05-06-2018

W dniu 5 czerwca br. zajęcia z mgr Agnieszką Pyziak są odwołane. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Data dodania: 04-06-2018

Zajęcia i konsultacje z drem Andrzejem Skwarą w dniu 4 czerwca 2018 zostają odwołane.


W dniu 4 czerwca br. zajęcia z dr S. Johnson są odwołane z powodu choroby wykładowcy.


W dniu 4 czerwca br. zajęcia z dr Elżbietą Pawlikowską- Asendrych są odwołane.

Data dodania: 30-05-2018

Zajęcia z drem Grzegorzem Gwóźdź w dniu 30 maja 2018 zostają odwołane.


W dniu 1 czerwca 2018 roku (piątek) sekretariat IFO będzie nieczynny.

Data dodania: 29-05-2018

Konsultacje dr Olgi Binczyk w dniu 30 maja br. zostają przełożone na godz. 13:00 - 13:45.

Data dodania: 28-05-2018

W dniu 28.05.2018 r. (poniedziałek) zajęcia z mgr Marta Miller są odwołane.

Data dodania: 24-05-2018

Szanowni Państwo Studenci specjalizacji nauczycielskiej na kierunku filologia (FA I i II stopnia oraz FG I i II stopnia),

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety on-line dotyczącej potrzeb,oczekiwań i barier dostrzeganych w kształceniu na kierunku nauczycielskim oraz w praktykach szkolnych (ankietę można również wypełnić na smartfonie).

LINK DO ANKIETY:

https://goo.gl/forms/96JC7SuWQDogU7PY2

Dziękuję

dr Olga Binczyk, Z-ca Dyrektora IFO ds. Dydaktyki

Data dodania: 23-05-2018

W dniu 24 maja br.(czwartek) zajęcia z prof. dr hab. Iwoną Nowakowską-Kempną są odwołane.

Data dodania: 22-05-2018

W dniach 23 i 24 maja 2018 r. zajęcia i konsultacje z dr Zbigniewem Kopeć są odwołane z powodu choroby.

Data dodania: 11-05-2018

Zaliczenie warunkowe u dr hab. Magdaleny Bator, prof. AJD z gramatyki opisowej (wykład) dla I roku filologii angielskiej (semestr 1), odbędzie się w dniu 13.06.2018. godz. 13.00, w sali ZB-4.11.

Data dodania: 11-05-2018

Dnia 14 i 16 maja zajęcia Sprawności zintegrowane I roku fil. angielskiej odbywają się online poprzez platformę e-learningową.

Data dodania: 08-05-2018

Z racji godzin dziekańskich i długiej przerwy między zajęciami, dn. 9.05 zajęcia Sprawności zintegrowane gr. L3 i L4 I roku fil. angielskiej odbędą się online poprzez platformę e-learningową.

Data dodania: 07-05-2018

W dniach 8 i 9 maja 2018 r. zajęcia i konsultacje z dr Hanną Kaczmarek są odwołane z powodu choroby.

Data dodania: 27-04-2018

W dniach 30.04.2018 r. i 04.05.2018 r. sekretariat Instytutu Filologii Obcych będzie nieczynny z powodu urlopu.

Data dodania: 24-04-2018

W związku z wyjazdem na konferencję naukową dr hab. Magdaleny Bator, prof. AJD w dniu 21.czerwca br. zajęcia z tego dnia będą odrobione w 27 kwietnia zgodnie z poniższym harmonogramem:

- wybrane zagadnienia z językoznawstwa (I rok studia II stopnia)

odrabianie odbędzie się 27. kwietnia (piątek) godz. 9.45, sala ZB-013

- specyfika języków specjalistycznych (II rok studia I stopnia)

odrabianie odbędzie się 27. kwietnia (piątek) godz. 11.30, sala ZB-0.14

Data dodania: 23-04-2018

W dniu 25 kwietnia 2018r.(środa) zajęcia z gram. opisowej w godz. od 11:30 do 13:00 FA II rok I stopnia gr C1 z dr Zbigniewem Kopeć są odwołane z powodu forum językoznawczego. Zajęcia te zostaną odrobione w dniu 9 maja 2018 r. (środa) od 9.45-11.15 w sali 306 AB

Data dodania: 18-04-2018

W dniu 18 kwietnia 2018 r.(środa) konsultacje z mgr Justyną Karoń są odwołane.

Data dodania: 17-04-2018

PILNE!!! Ochrona danych osobowych (dotyczy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych)

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informuje się wszystkie osoby, których dane są przetwarzane na Uczelni o nowych zasadach przetwarzania ich danych osobowych.

W związku z powyższym, w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej proszę wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych o złożenie w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r. wypełnionej i podpisanej informacji od osób, których dane są przetwarzane (druczek do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania:

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Rozmiar: 89.98KB Ilość pobrań: 169