Międzynarodowa Konferencja Naukowa w IFO


Instytut Filologii Obcych Universytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Śmiech w literaturze :) Transfer - Przekład - Recepcja 

(literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)

18-19 października 2018r. w Częstochowie

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji wypowiedzi o silnej funkcji ludycznej (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujące we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.
Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie ŚMIECHU w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:
• Transfer śmiechu między kulturami (kultura polska, niemiecka, austriacka, szwajcarska)
• Czy śmiech jest pojęciem globalnym? Czy istnieją dla śmiechu granice kulturowe?
• Różne form śmiechu (komizm, sarkazm, ironia, dowcip, poczucie humoru) w perspektywie porównawczej
• Tropy śmiechu i sposoby jego przekładu
• Czy śmiech istnieje ponad płcią? Czy śmiech łączy czy dzieli? Wyzwalająca i niszcząca siła śmiechu.
• Śmiech między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji śmiechu
• Znaczenia śmiechu radosnego, triumfującego, sardonicznego, drwiącego, pogardliwego, transgresyjnego, histerycznego, szalonego, groźnego, stłumionego.
• Czy mądrości ze śmiechem do twarzy? Przestrzeń śmiechu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej).

Przedstawione propozycje nie wykluczają innych ujęć ŚMIECHU w literaturze i kulturze. Językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD

dr Joanna Ławnikowska-Koper

Informacje organizacyjne:

Czas wystąpienia na konferencji: 20 min.

Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (w załączeniu karta zgłoszenia) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 30 czerwca 2018r. na adres: konferencja.recepcja@interia.pl. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady w dniach konferencji, uroczystą kolację i druk artykułu w trzecim numerze ogólnopolskiego czasopisma naukowego "Transfer. Reception Studies" (Index Copernicus ICI Journal Master List 2016).

Wpłaty należy dokonać na konto UJD numer konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: UJD – Śmiech w literaturze 2018. Szczegółowe informacje przesłane zostaną po przyjęciu zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA