dr Anna Cholewa-Purgał laureatką grantów książkowych ESSE


W bieżącym roku dr Anna Cholewa-Purgał otrzymała grant ESSE (European Society for the Study of English; Europejskie Stowarzyszenie na rzecz badań anglistycznych) w wysokości blisko 300 Euro na zakup kosztownych pozycji bibliograficznych związanych z prowadzonymi przez nią badaniami. Ze środków tych zakupiła:

- J.R.R. Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment, 1st Edition by Michael D. C. Drout (Editor), Routledge 2013;

- C. S. Lewis [4 volumes]: Life, Works, and Legacy (Praeger Perspectives) by Bruce L. Edwards (Editor), Praeger 2007.

Zgodnie z zasadami międzynarodowego konkursu na granty książkowe ESSE, po zakończeniu swych badań dr Anna Cholewa-Purgał przekaże wyżej wymienione pozycje na własność Bibliotece Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

ESSE przyznaje co roku granty na zakup kosztownej literatury specjalistycznej międzynarodowej grupie anglistów zrzeszonych w krajowych oddziałach Stowarzyszenia. Dr Anna Cholewa-Purgał jest członkinią PASE (Polish Association for the Study of English; Polskiego Stowarzyszenia na rzecz badań anglistycznych).

Więcej o tegorocznych laureatach grantów książkowych ESSE można przeczytać na stronie: essenglish.org/winners-of-esse-book-grants-for-2018