header image
 

联系我们

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Filologiczno-Historyczny

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

  ul. Zbierskiego 2/4 • 42-200 Częstochowa

tel./fax 0048 34 378-31-92

e-mail: ifo@ajd.czest.pl