Struktura Instytutu


Struktura organizacyjna Instytutu Filologii Obcych 

w roku akademickim 2018/2019

DYREKCJA INSTYTUTU:

Dyrektor: dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

Zastępca Dyrektora ds. Nauki: prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr Olga Bińczyk


Instytut Filologii Obcych posiada strukturę zakładową. Obecnie w skład Instytutu wchodzą następujące jednostki:

Zakład Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu

dr Grzegorz Gwóźdź – kierownik zakładu

prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek

dr Andrzej Skwara

mgr Justyna Karoń

mgr Włodzimierz Kędzierski

mgr Agata Leśniczek

Zakład Filologii Angielskiej

dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD– kierownik zakładu

dr Katarzyna Bachniak-Walaszek

dr Olga Bińczyk

dr Anna Cholewa-Purgał

dr Magdalena Raganiewicz

dr Katarzyna Rokoszewska

dr Sussana Stacy Johnson

mgr Agnieszka Pyziak

Zakład Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych

dr Małgorzata Niemiec-Knaś – kierownik zakładu

dr Małgorzata Kurek

dr Arkadiusz Piętak

dr Beata Rusek

mgr Beata Nawrocka

mgr Anna Skowron

mgr Sylwia Stachurska

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego

dr Przemysław Sznurkowski – kierownik zakładu

dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD

dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD

dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper

dr Agnieszka Reszka

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Lingwistycznych

prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna– kierownik zakładu

dr Hanna Kaczmarek

dr Zbigniew Kopeć

dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

Zakład Badań Interkulturowych

dr hab. prof. UJD Urszula Cierniak – kierownik zakładu

dr Ewa Kiełb-Starczewska

mgr Marta Kocełuch

mgr Xin Yang

mgr Irena Koza - doktorantka

mgr Barbara Kosta - doktorantka