Rekrutacja 2018/2019


ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Informacje dla kandydatów na studia w Instytucie Filologii Obcych oraz warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska oraz filologia germańska dostępne są na stronie głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w zakładce „Dla Kandydatów”: www.ujd.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów