Rekrutacja 2017/2018


ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Informacje dla kandydatów na studia w Instytucie Filologii Obcych oraz warunki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska oraz filologia germańska dostępne są na stronie głównej Akademii im. Jana Długosza w zakładce „Dla Kandydatów”: www.ajd.czest.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów