Opiekunowie


Opiekunowie lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w roku akademickim 2018/2019 

Filologia angielska 1 stopień studia stacjonarne:

I rok – mgr Marta Kocełuch

II rok – mgr Justyna Karoń

III rok – mgr Agata Leśniczek


Filologia angielska 1 stopień studia niestacjonarne:

I rok – dr Olga Słabońska

II rok – mgr Justyna Karoń


Filologia angielska 2 stopień studia stacjonarne:

I rok – mgr Sylwia Stachurska

II rok – dr Magdalena Raganiewicz


Filologia germańska 1 stopień studia stacjonarne:

I rok – dr Beata Rusek

II rok – dr Małgorzata Niemiec-Knaś

III rok – dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper


Filologia germańska (kształcenie od podstaw) 1 stopień studia stacjonarne:

I rok – dr Beata Rusek

II rok – dr Agnieszka Reszka


Filologia germańska 2 stopień studia stacjonarne:

I rok – dr Hanna Kaczmarek

II rok – dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD