Opiekunowie


Opiekunowie lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

w roku akademickim 2017/2018

Filologia angielska 1 stopień studia stacjonarne:

I rok – mgr Agnieszka Pyziak

II rok – mgr Justyna Karoń

III rok – mgr Agata Leśniczek


Filologia angielska 1 stopień studia niestacjonarne:

I rok – mgr Anna Skowron


Filologia angielska 2 stopień studia stacjonarne:

I rok – mgr Sylwia Stachurska

II rok – dr Magdalena Raganiewicz


Filologia germańska 1 stopień studia stacjonarne:

I rok – dr Beata Rusek

II rok – dr Małgorzata Niemiec-Knaś

III rok – dr Joanna Ławnikowska-Koper


Filologia germańska 2 stopień studia stacjonarne:

I rok – dr Hanna Kaczmarek