O Instytucie...


Kilka słów o Instytucie Filologii Obcych

Instytut Filologii Obcych powstał w 1995 roku z przekształcenia powołanego w 1990 roku Zakładu Filologii Germańskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która w 2004 roku stała się Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, a od 1 czerwca 2018 roku Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Czestochowie. Instytut Filologii Obcych wchodzi w skład Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, prowadzącego rozległe badania naukowe oraz kształcącego studentów w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach historia i literaturoznawstwo oraz stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Instytut Filologii Obcych UJD oferuje atrakcyjny, nowoczesny i ukierunkowany na zapotrzebowania rynku pracy program studiów licencjackich i magisterskich na filologii angielskiej i germańskiej oraz najwyższe standardy nauczania i prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Dynamiczna i życzliwa kadra naukowo-dydaktyczna gwarantuje zajęcia w przyjaznej atmosferze oraz możliwość rozwoju zainteresowań studentów w ramach kół naukowych i licznych projektów edukacyjnych. Oprócz gruntownej znajomości języka angielskiego/niemieckiego, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej, absolwenci uzyskują dodatkowe umiejętności związane z wybraną specjalizacją.

Instytut Filologii Obcych kształci studentów filologii angielskiej i filologii germańskiej na studiach licencjackich oraz od roku akademickiego 2012/2013 na studiach magisterskich. Nasi studenci mają do wyboru specjalizacje: nauczanie języka angielskiego/niemieckiego lub tłumaczenia i języki specjalistyczne (studia licencjackie) oraz językoznawstwo teoretyczne i stosowane lub literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa (studia magisterskie).

Od roku akademickiego 2014/2015 Instytut Filologii Obcych rozszerzył swoją ofertę studiów licencjackich o dwie nowe specjalizacje:

– dla filologii angielskiej i germańskiej, specjalizacja tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim

– dla filologii germańskiej, specjalizacja: Język niemiecki w obszarach zawodowych.

Współpraca IFO z zagranicznymi uczelniami owocuje wykładami i seminariami gościnnymi profesorów i wykładowców uczelni partnerskich. Wymiany studentów w ramach programu Erasmus pozwalają na poszerzenie oferty edukacyjnej i na zgłębianie problematyki dialogu międzykulturowego.