Kontakt


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Filologiczno-Historyczny

INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

ul. Zbierskiego 2/4 • 42-200 Częstochowa tel./fax 0048 34 378-31-92 

e-mail: ifo@ajd.czest.pl