header image
 
 

Pracownia Badań nad Dyskursem i Przekładem

———————————————————————

PRACOWNIA BADAŃ NAD DYSKURSEM I PRZEKŁADEM

  • Skład osobowy:

Dr hab. Prof. AJD Piotr Mamet – Kierownik Pracowni Badań nad Dyskursem i    Przekładem

Dr Grzegorz Gwóźdź – Z-ca Kierownika Pracowni ds. administracyjnych

Dr hab. Aneta Majkowska

Dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

Dr Beata Rusek

Dr Andrzej Skwara

  • Forma organizacyjna:

Międzyinstytutowa jednostka badawcza skupiająca pracowników naukowych prowadzących badana dyskursu, stylu, rejestru, gatunku, przekładu.

  • Cel i zakres badań:

Badania współczesnych dyskursów, szczególnie prowadzonych językach specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak:

> Ekonomia

> Media

> Nauka i technika

> Prawo

> Polityka

> Reklama

Badania obszarów współczesnych teorii przekładu i ich przydatności dla praktyki, procesu oraz kulturowych aspektów przekładu,  badania specyfiki przekładu tekstów specjalistycznych, w tym przekładu audiowizualnego.

  • Główne zainteresowania badawcze:

> Krytyczna Analiza Dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ukrywania lub eksponowania nierówności w dyskursie

> Wpływ kultur narodowych, korporacyjnych i światopoglądów na kształtowanie się dyskursów

> Historyczny rozwój i ewolucja dyskursów

> Przełożenie wyżej wymienionych zjawisk i procesów na gatunki, rejestry, style dyskursu oraz zachowania

> Języki specjalistyczne a przekład

> Współczesne tendencje i teorie przekładoznawcze

> Opisowe badania przekładu

> Przekład audiowizualny

> Aspekty kulturowe przekładu

> Znaczenie i funkcje przekładu w nauczaniu języka obcego