header image
 
 

Sale dydaktyczne

——————————————————————————–

Od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 Instytut Filologii Obcych wzbogacił swoją bazę lokalową o dwie nowe sale dydaktyczne znajdujące się w budynku przy ul. Zbierskiego. Jedna z nich – laboratorium językowo-tłumaczeniowe – jest wyposażona w nowoczesny sprzęt do zajęć fonetycznych oraz w kabiny tłumaczeniowe wykorzystywane do zajęć z tłumaczeń ustnych. Druga jest salą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Laboratorium językowo-tłumaczeniowe:

Sala wykładowo-ćwiczeniowa: