header image
 

        Magisterium na filologii angielskiej i germańskiej !!!  

Data dodania: 23-05-2016

——————————————————————————-

OFERTA KSZTAŁCENIA INSTYTUTU FILOLOGII OBCYCH website-design-icon

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW website-design-icon

A

Data dodania: 13-05-2016

cover——————————————————————

Piątek 13-tego, a u nas tak pozytywnie…. Dziś odwiedziła nasz Instytut grupa czwarto-, piąto- i szóstoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Lgoty.

Wspólnie stanęliśmy oko w oko z postaciami z bajek i filmów. Nasi najmłodsi do tej pory goście doskonale poradzili sobie ze wszelkimi wyzwaniami językowymi. Byli przy tym nadzwyczaj aktywni!

Dziękujemy za tak pozytywne nastawienie i duuużo uśmiechu!

Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych przebojowych studentów III roku fil. angielskiej: Agaty Zawadzkiej i Arkadiusza Krynicy za przygotowanie i udział w warsztatach oraz Bartosza Chmurzyńskiego za fotorelację. Wasza praca jest niezastąpiona!

Data dodania: 30-04-2016

cover———————————————————————

Dnia 29 kwietnia 2016 nasz Instytut odwiedziła młodzież z Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Lgocie.

W ramach warsztatów z języka angielskiego, poprzez różnorodne zabawy językowe uczniowie sprawdzili swoją wiedzę leksykalną dotyczącą podróżowania.

Dziękujemy młodzieży za aktywny udział w zajęciach.

ZAPRASZAMY PONOWNIE :)

Warsztaty zostały opracowane i przeprowadzone przez studentów III roku filologii angielskiej: Paulinę Biadacz, Martynę Janiak, Maję Zielonkę, Bartosza Chmurzyńskiego oraz Alberta Paciulana pod opieką mgr Agaty Leśniczek.

Data dodania: 27-04-2016

——————————————————————————-

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z dr Anną Cholewą-Purgał, której monografia doktorska zdobyła I miejsce w międzynarodowym konkursie wydawnictwa Peter Lang.

Data dodania: 25-04-2016

cover———————————————————-

20 kwietnia 2016 r. w murach naszego Instytutu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców (Young Researcher Conference) pod tytułem Mapping New Spaces. Była to już czwarta edycja tego ważnego wydarzenia naukowego organizowanego przez Zakład Filologii Angielskiej pod naukowym kierunkiem Pana dr. hab. prof. AJD Bogusława Bierwiaczonka oraz Pani dr Olgi Glebovej, kierownika Zakładu.

W konferencji wzięło udział 40 młodych naukowców reprezentujących I, II oraz III stopień studiów anglistycznych, w tym grupa doktorantów oraz magistrantów z Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Naszą Uczelnię licznie reprezentowali studenci filologii angielskiej III roku I stopnia oraz studiów magisterskich.

Obrady konferencji otworzyła uroczyście Pani Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, Pani dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska, Pan Pro-Dziekan dr Przemysław Sznurkowski, jak również Dyrekcja Instytutu Filologii Obcych: Pani Dyrektor dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych oraz Pan Zastępca Dyrektora dr Andrzej Skwara.

Zgromadzonych uczestników oraz słuchaczy konferencji powitał ciekawym i inspirującym wykładem plenarnym pt. ‚On the Cognitive Basis of Synonymy’ Pan dr hab. prof. AJD Bogusław Biewiaczonek.

Obrady konferencji przebiegały w języku angielskim w kilku sekcjach (godz. 11-16): językoznawczej, przekładoznawczej, glottodydaktycznej oraz w trzech sekcjach literaturoznawczych, którym przewodniczyli odpowiednio: dr hab. prof. AJD Bogusław Bierwiaczonek, dr Grzegorz Gwóźdź, dr Katarzyna Rokoszewska oraz dr Olga Glebova, dr Susanna Johnson, a także dr Olga Bińczyk.

Referatom konferencyjnym wraz ze studentami przysłuchiwali się także inni pracownicy Instytutu Filologii Obcych, m. in. Pan dr hab. prof. AJD Piotr Mamet, dr Zbigniew Kopeć oraz Pani mgr Agata Leśniczek.

Wszystkie wystąpienia młodych naukowców spotkały się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem słuchaczy oraz imponowały szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi, osobistym zaangażowaniem twórczym uczestników oraz znacznym wkładem pracy.

Nad przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: Pani dr Katarzyna Rokoszewska, dr Anna Cholewa-Purgał, oraz Panie magistrantki: Pani Joanna Basista oraz Pani Martyna Godowska. Pani Basista pozyskała kilku dodatkowych sponsorów dla naszej konferencji i wraz z Panią Godowską przygotowała wspaniały poczęstunek  serwowany podczas czterech przerw kawowych w budynkach AK 13/15 oraz Zbierskiego 2/4. Organizacja przerw kawowych nie byłaby możliwa bez ofiarnej pomocy zespołu studentów filologii angielskiej naszego Instytutu, w którym działali: Pani Weronika Dworecka i Pani Eliza Nogaj (I rok, I stopnia), które upiekły na tę okazję pyszne ciasteczka; Pani Justyna Wandycz, Pani Anna Jarmolińska, Pani Karolina Stefańczyk, Pani Karolina Psonka, Pani Karina Polak (I rok I stopnia); Pani Marta Kasprzyk, Pani Inna Morozko, Pani Ewelina Lewandowicz (II rok I stopnia), a także Pan Karol Osowski (II rok II stopnia).  Rejestrację uczestników konferencji prowadziły Panie: Aleksandra Kumor oraz Klaudia Łysiak z I roku studiów I stopnia.

Pracę reportera konferencji wykonała niestrudzona Pani Angelika Oleksiak z Długosz TV z pomocą Pana Przemysława Kowalskiego (filologia angielska I rok I stopnia), a wystąpienia młodych naukowców fotografowała także Pani Justyna Wandycz (I rok I stopnia).

Nad sprawnym przebiegiem technicznym prezentacji przygotowanych przez uczestników konferencji czuwał zespół informatyczny studentów filologii angielskiej w składzie: Pan Dominik Krawczyk (II rok I stopnia), który zaprojektował plakat konferencyjny; Pan Marcin Dworak, Pan Rafał Mońka, Pan Kamil Rybak, Pan Rafał Czarnecki (studenci I roku I stopnia) oraz Pan Kamil Pacuda (II rok II stopnia).

Dziękujemy serdecznie wszystkim pozostałym studentom, których nazwiska nie zostały wymienione, a którzy także przyczynili się do sprawnego przebiegu konferencji. Była ona niewątpliwie istotnym i inspirującym wydarzeniem naukowym, ukazującym szeroko zakres badań realizowanych przez młodych adeptów filologii angielskiej i stwarzającym forum wymiany osiągnięć naukowych i myśli studentów IFO oraz innych ośrodków akademickich anglistyki w Polsce.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji: drogim doktorantom, magistrantom, a także młodym naukowcom studiów licencjackich, którzy mimo najmłodszego wieku i stażu naukowego profesjonalnie zaprezentowali wyniki swych badań.

Mamy nadzieję, iż tradycja konferencji będzie kultywowana i kolejna, piąta edycja, odbędzie się za dwa lata. Już teraz serdecznie na nią zapraszamy!

Data dodania: 24-04-2016

cover——————————————————————-

Dnia 22 kwietnia 2016 w naszym Instytucie odbył się próbny ustny egzamin maturalny z języka angielskiego dla młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Każdy uczestnik po rozmowie z egzaminatorem na podstawie wybranego materiału miał okazję poznać mocne i słabe strony własnej wypowiedzi oraz przedyskutować nurtujące go kwestie.

Egzamin został przygotowany i przeprowadzony przez dr Annę Cholewę-Purgał oraz mgr Agatę Leśniczek.

Videorelacja – Angelika Oleksiak

Data dodania: 23-04-2016

ccc———————————————————————–

Dnia 22 kwietnia 2016 w murach naszego Instytutu gościliśmy młodzież z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

W ramach warsztatów językowych prowadzonych w języku angielskim nasi goście zmierzyli się tym razem z językiem chińskim. Poznali pokrótce historię chińskiego zodiaku oraz chińskich symboli kultury i sztuki, zapoznali się ze specyfiką języka i jego zapisu oraz podstawowymi zwrotami przydatnymi w codziennej komunikacji. Co więcej,  uczniowie spróbowali swoich sił w pisaniu chińskich znaków oraz wymowie wybranych słów.

Dziękujemy młodzieży za tak liczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Warsztaty zostały opracowane i przeprowadzone przez naszych wspaniałych studentów II roku filologii angielskiej: Kamilę Chmielewską, Martę Rajcę i Bartosza Owczarka, pod opieką mgr Agaty Leśniczek.

Za videorelację dziękujemy studentom I roku filologii angielskiej: Angelice Oleksiak i Przemysławowi Kowalskiemu.

Data dodania: 13-04-2016

plakat—————————————————————

Drodzy Wykładowcy i Studenci,

Zapraszamy serdecznie na obrady IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – Mapping New Spaces, organizowanej przez Zakład Filologii Angielskiej, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w murach naszej Uczelni. W Konferencji uczestniczą studenci przygotowujący prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie reprezentujący Instytut Filologii Obcych AJD oraz inne ośrodki akademickie Polski. 

Konferencja Młodych Naukowców jest już tradycją naszego Zakładu, promującą pracę badawczą młodych adeptów studiów anglistycznych. To cenna i rzadka okazja wysłuchania wystąpień studentów i doktorantów, realizujących projekty badawcze w obrębie wszystkich głównych dziedzin filologicznych: językoznawstwa, translatoryki, metodyki nauczania języka angielskiego, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Językiem konferencji jest angielski.

Program konferencji Word

Abstrakty referatów Word

Mamy nadzieję, że młodzi naukowcy wystąpią przed liczną i życzliwą publicznością.

Do zobaczenia na obradach konferencji!

W imieniu Organizatorów,

dr Anna Cholewa-Purgał

Data dodania: 13-04-2016

1——————————————————————-

W dniach 7-8 kwietnia 2016 w naszym Instytucie odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania”, organizowana przez Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za ciekawe wykłady i warsztaty oraz inspirujące dyskusje.

Data dodania: 04-04-2016

——————————————————————————————–

Home-2 W dniach 7-8 kwietnia 2016 w Instytucie Filologii Obcych odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.

„Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania”

organizowana przez Instytut Filologii Obcych oraz Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wśród obszarów dyskusji znajdują się m.in.: zastosowanie nowoczesnych technologii w kształceniu akademickim, kształcenie na odległość, aktywizacja studenta, standardy i jakości kształcenia czy pedagogiczne implikacje.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z programem konferencji i wzięcia udziału w obradach wybranych przez siebie sekcji.
Program Konferencji: website-design-icon

Księga abstraktów: ikonapdf