header image
 

        Magisterium na filologii angielskiej i germańskiej !!!  

Data dodania: 28-11-2014

—————————————————————————————-

Dnia 28 listopada 2014 r. gościliśmy ponownie w Instytucie młodzież Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

Uczniowie tym razem zmierzyli się z technicznym angielskim językiem motoryzacji. Na podstawie prezentacji multimedialnych oraz przygotowanych materiałów ćwiczeniowych omawiane były, m. in., zagadnienia ruchu drogowego oraz najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.

Lekcja odbyła się w przyjaznej, luźnej atmosferze. Uczniowie wykazali się kreatywnością i z chęcią próbowali przezwyciężyć barierę językową w dyskusjach na podany temat.

Zajęcia zostały przygotowane oraz przeprowadzone przez studentki II roku fil. angielskiej, Zuzannę Dragańską i Aleksandrę Bąk.

Wsparciem technicznym służyli studenci III roku fil. angielskiej, Olga Peszke i Piotr Sobczyk.

-

Dziękujemy naszym wspaniałym studentom :) Jak zwykle, okazali się niezawodni!

Data dodania: 25-11-2014

—————————————————————————————-

Dnia 24 i 25.11.14 w ramach zajęć z j.ang. w turystyce i rekreacji, studenci II roku fil. angielskiej o specjalizacji: tłumaczenia i języki specjalistyczne przedstawili i omówili w ciekawy sposób zagadnienia związane z transportem w Polsce.

Oto krótka galeria zdjęć z prezentacji :)

Data dodania: 25-11-2014

plakat

Data dodania: 19-11-2014

Konsulat——————————————————————

Dnia 19.11.2014 studenci III roku filologii angielskiej wraz z opiekunem, mgr Gabrielą Hulbój odwiedzili Konsulat Generalny USA w Krakowie.

-

Celem wizyty był udział w spotkaniu zatytułowanym ‚American-Polish relations’ – zapoznaniu studentów z zasobami Konsulatu pomocnymi w pracach badawczych.

Data dodania: 18-11-2014

Instytut Filologii Obcych AJD

zaprasza na cykl wykładów otwartych

prof. dr hab. Norberta Honszy

germanisty i kulturoznawcy, wybitnego specjalisty w dziedzinie literatury i kultury niemieckiej, krytyka literackiego oraz stosunków polsko-niemieckich.

-

Wykłady odbędą się w dniach 25-26.11.2014 oraz 10-11.12.2014 w sali 306 w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15.

Szczegółowy harmonogram spotkań Word

Data dodania: 20-10-2014

osloMiło nam poinformować, że  dr Małgorzata Kurek oraz mgr Anna Skowron właśnie wróciły z Oslo, gdzie brały udział w spotkaniu projektu unijnego Lang OER:

Open Educational Resources in Less Used Languages

Spotkanie poświęcone było organizacji szkoleń z tego zakresu – zespół AJD jest odpowiedzialny m.in. za stworzenie treści szkoleniowych oraz przeprowadzenie kursu pilotażowego online w jęz. angielskim. Partnerami w projekcie sa m. in Fryske Akademy z Holandii, University of Gothenburg ze Szwecji, Mykolas Romeris University z Litwy oraz International Council for Open and Distance Education z Norwegii.

-
Strona projektu: http://langoer.eun.org/

Data dodania: 15-10-2014

Plakat AJDZakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego IFO

organizuje w dniach 16-17.10.2014 I Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat

„Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1968 w obszarze niemieckojęzycznym i w Polsce – różnice i podobieństwa”

-
Uczestnikami konferencji są uznani literaturoznawcy z wielu ośrodków akademickich Polski i Niemiec.

Konferencja realizowana jest ze środków grantu DF/WFH/6086/2014 a jej organizatorami są prof. AJD dr hab. Anna Szyndler, prof. AJD dr hab. Anna Majkiewicz i dr Joanna Ławnikowska-Koper.

Program Konferencji Word

Data dodania: 13-10-2014

Prezentacja1——————————————————————

NAUCZYCIELE Z LEHRERSEMINAR PFORZHEIM GOŚĆMI INSTYTUTU FILOLOGII OBCYCH

-   

W dniach 6-9 października Instytut Filologii Obcych AJD gościł delegację nauczycieli z Lehrerseminar Pforzheim.

W Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim jest niemiecka jednostka, referendarze przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela i złożenia egzaminu państwowego, który decyduje o zatrudnieniu w systemie oświaty. To już druga taka robocza wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce w 2011, podczas której częstochowscy germaniści mieli okazję wymienić doświadczenia z kolegami z Niemiec. Tym razem aż trójka gości prowadziła zajęcia dla studentów zarówno germanistyki jak i anglistyki. Mgr Hansjörg Laub poprowadził warsztat „Nauczanie języka niemiecki jako języka obcego” dla germanistów, a mgr Thomas Denk przedstawił studentom anglistyki projekt nauczania dwujęzycznego na poziomie szkoły podstawowej. Wykład poprowadzony przez mgr Karin Stengel zgromadził w sali 014 budynku WNS liczną grupę słuchaczy ze względu na interesujący temat z zakresu możliwości zindywidualizowania kształcenia nauczycieli.

Podczas pobytu w Częstochowie dydaktycy z partnerskiego Pforzheim spotkali się także z przedstawicielami władz miasta i odwiedzili częstochowskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13 oraz Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Wizyta w polskich szkołach była dla gości ciekawym doświadczeniem, ponieważ ukazała realia polskiego systemu oświaty.

W programie znalazły się tez „stałe punkty” dla odwiedzających Częstochowę gości: zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego i krótka wycieczka na Jurę.

Efektem tej wizyty jest decyzja o kontynuowaniu wyjazdów polskich studentów na tygodniowe staże do Pforzheim. Już w listopadzie wyjedzie tam czwarta grupa germanistek. Celem współpracy jest systematyczna wymiana nauczycieli obu placówek i stworzenie możliwości dłuższych staży dla naszych studentów. W tej kwestii pomocne mogą okazać się nowe rozporządzenia dotyczące programu Erasmus, o których poinformował nas podczas wspólnych rozmów kierownik Działu Współpracy z Zagranica pan mgr Mirosław Skowroński.

dr Joanna Ławnikowska-Koper

dr Hanna Kaczmarek

Data dodania: 09-10-2014

Uwaga studenci I roku filologii angielskiej i filologii germańskiej!!!

-

W dniu 15.10.2014 r. (środa) w godz. 8.00-9.30 w  sali 1023 AB w budynku przy Armii Krajowej 13/15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z  zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zaliczenie szkolenia jest jednym z warunków zaliczenia I semestru.

Data dodania: 11-09-2014

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla studentów I roku 1 i 2 stopnia

odbędzie się

w dniu 1 października 2014 r.

-

> filologia angielska I st. godz. 8.00 sala 306 DE przy al. Armii Krajowej 36a (budynek, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego)

-

> filologia angielska II st. godz. 9.00 sala 306  przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)

-

> filologia germańska I st. godz. 10.00  sala 306 przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)

-

> filologia germańska II st. godz. 11.00  sala 306 przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)