OGŁOSZENIA

Data dodania: 06-07-2017Zaliczenie komisyjne z PNJA- sprawności zintegrowane dla I roku FA studiów I st. stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w dniu 12 lipca br. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali 4.11 ZBZaliczenie poprawkowe z wykładu Specyfika Ję... więcej ...

STUDIA DUALNE „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”

W dniu 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i reali... więcej ...

Fundusze na realizację projektu pt. „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”

Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 629 109,18 zł na realizację projektu pt. „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodark... więcej ...