OGŁOSZENIA

Data dodania: 18-06-2018W dniu 19 czerwca br. (wtorek) konsultacje ( 14.30-15.15 p.4.16 ZB) z mgr Ireną Kozą są odwołane z powodu wyjazdu służbowego. W dniach od 20.06.2018 r. do 21.06.2018 r. zajęcia i konsultacje z dr hab. Magdaleną Bator, prof. UJD są... więcej ...

Fundusze na realizację projektu pt. „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”

Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 629 109,18 zł na realizację projektu pt. „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodark... więcej ...

Szkoła Letnia Języka i Kultury Rosyjskiej w Moskwie - rekrutacja

Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny im. Jana Długosza dysponuje 5 (pięcioma) bezpłatnymi miejscami w Szkole Letniej Języka i Kultury Rosyjskiej w Moskwie, odbywającej się 10.07.2018-20.07.2018 organizowanej przez Państwowy Moskiewski Uniwersytet Pedagog... więcej ...