header image
 

        Magisterium na filologii angielskiej i germańskiej !!!  

Data dodania: 19-11-2014

Konsulat——————————————————————

Dnia 19.11.2014 studenci III roku filologii angielskiej wraz z opiekunem, mgr Gabrielą Hulbój odwiedzili Konsulat Generalny USA w Krakowie.

-

Celem wizyty był udział w spotkaniu zatytułowanym ‚American-Polish relations’ – zapoznaniu studentów z zasobami Konsulatu pomocnymi w pracach badawczych.

Data dodania: 18-11-2014

Instytut Filologii Obcych AJD

zaprasza na cykl wykładów otwartych

prof. dr hab. Norberta Honszy

germanisty i kulturoznawcy, wybitnego specjalisty w dziedzinie literatury i kultury niemieckiej, krytyka literackiego oraz stosunków polsko-niemieckich.

-

Wykłady odbędą się w dniach 25-26.11.2014 oraz 10-11.12.2014 w sali 306 w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15.

Szczegółowy harmonogram spotkań Word

Data dodania: 20-10-2014

osloMiło nam poinformować, że  dr Małgorzata Kurek oraz mgr Anna Skowron właśnie wróciły z Oslo, gdzie brały udział w spotkaniu projektu unijnego Lang OER:

Open Educational Resources in Less Used Languages

Spotkanie poświęcone było organizacji szkoleń z tego zakresu – zespół AJD jest odpowiedzialny m.in. za stworzenie treści szkoleniowych oraz przeprowadzenie kursu pilotażowego online w jęz. angielskim. Partnerami w projekcie sa m. in Fryske Akademy z Holandii, University of Gothenburg ze Szwecji, Mykolas Romeris University z Litwy oraz International Council for Open and Distance Education z Norwegii.

-
Strona projektu: http://langoer.eun.org/

Data dodania: 15-10-2014

Plakat AJDZakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego IFO

organizuje w dniach 16-17.10.2014 I Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat

„Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1968 w obszarze niemieckojęzycznym i w Polsce – różnice i podobieństwa”

-
Uczestnikami konferencji są uznani literaturoznawcy z wielu ośrodków akademickich Polski i Niemiec.

Konferencja realizowana jest ze środków grantu DF/WFH/6086/2014 a jej organizatorami są prof. AJD dr hab. Anna Szyndler, prof. AJD dr hab. Anna Majkiewicz i dr Joanna Ławnikowska-Koper.

Program Konferencji Word

Data dodania: 13-10-2014

Prezentacja1——————————————————————

NAUCZYCIELE Z LEHRERSEMINAR PFORZHEIM GOŚĆMI INSTYTUTU FILOLOGII OBCYCH

-   

W dniach 6-9 października Instytut Filologii Obcych AJD gościł delegację nauczycieli z Lehrerseminar Pforzheim.

W Centrum Kształcenia Praktycznego, jakim jest niemiecka jednostka, referendarze przygotowywani są do wykonywania zawodu nauczyciela i złożenia egzaminu państwowego, który decyduje o zatrudnieniu w systemie oświaty. To już druga taka robocza wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce w 2011, podczas której częstochowscy germaniści mieli okazję wymienić doświadczenia z kolegami z Niemiec. Tym razem aż trójka gości prowadziła zajęcia dla studentów zarówno germanistyki jak i anglistyki. Mgr Hansjörg Laub poprowadził warsztat „Nauczanie języka niemiecki jako języka obcego” dla germanistów, a mgr Thomas Denk przedstawił studentom anglistyki projekt nauczania dwujęzycznego na poziomie szkoły podstawowej. Wykład poprowadzony przez mgr Karin Stengel zgromadził w sali 014 budynku WNS liczną grupę słuchaczy ze względu na interesujący temat z zakresu możliwości zindywidualizowania kształcenia nauczycieli.

Podczas pobytu w Częstochowie dydaktycy z partnerskiego Pforzheim spotkali się także z przedstawicielami władz miasta i odwiedzili częstochowskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 13 oraz Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Wizyta w polskich szkołach była dla gości ciekawym doświadczeniem, ponieważ ukazała realia polskiego systemu oświaty.

W programie znalazły się tez „stałe punkty” dla odwiedzających Częstochowę gości: zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego i krótka wycieczka na Jurę.

Efektem tej wizyty jest decyzja o kontynuowaniu wyjazdów polskich studentów na tygodniowe staże do Pforzheim. Już w listopadzie wyjedzie tam czwarta grupa germanistek. Celem współpracy jest systematyczna wymiana nauczycieli obu placówek i stworzenie możliwości dłuższych staży dla naszych studentów. W tej kwestii pomocne mogą okazać się nowe rozporządzenia dotyczące programu Erasmus, o których poinformował nas podczas wspólnych rozmów kierownik Działu Współpracy z Zagranica pan mgr Mirosław Skowroński.

dr Joanna Ławnikowska-Koper

dr Hanna Kaczmarek

Data dodania: 09-10-2014

Uwaga studenci I roku filologii angielskiej i filologii germańskiej!!!

-

W dniu 15.10.2014 r. (środa) w godz. 8.00-9.30 w  sali 1023 AB w budynku przy Armii Krajowej 13/15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z  zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zaliczenie szkolenia jest jednym z warunków zaliczenia I semestru.

Data dodania: 11-09-2014

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla studentów I roku 1 i 2 stopnia

odbędzie się

w dniu 1 października 2014 r.

-

> filologia angielska I st. godz. 8.00 sala 306 DE przy al. Armii Krajowej 36a (budynek, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego)

-

> filologia angielska II st. godz. 9.00 sala 306  przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)

-

> filologia germańska I st. godz. 10.00  sala 306 przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)

-

> filologia germańska II st. godz. 11.00  sala 306 przy al. Armii Krajowej 13/15 (budynek, w którym znajduje się sekretariat Instytutu Filologii Obcych)

Data dodania: 03-09-2014

poster

LangOER webinar:

Open Educational Resources for less used languages in an increasingly digital culture 

Time: 19 September 14:00-15:00 (Central European Time)

-

What is the future for less used languages online? How can online resources be an effective tool to preserve less used languages? This will be discussed in the Webinar Open Educational Resources (OER) for less used languages in an increasingly digital everyday culture: What are the challenges and how will we tackle them?

Time: 19 September 14:00-15:00 (Central European Time)
Sign up for free (video conference): http://tiny.cc./September19 

-

Speakers
Kate Borthwick, University of Southampton, UK

Anna-Comas Quinn, The Open University, UK

Sylvi Vigmo, University of Gothenburg, Sweden

Chair: Alastair Creelman, Linneus University, Sweden

-

What will you learn?
- The status of OER in less used languages in Europe
- Some current strategic projects working going on that deal with OER
- How OER can be used as a resource in teaching and learning of languages

Taking part in a webinar? Have a look at how it works here

LangOER webinar announcement ikonapdf

-

Follow us

twitter-logo-2Twitter #LangOER

slideshare-logo-300x300Slideshare LangOER

mendeley-desktopMendeley LangOER: OER and languages

diigoDiigo Group Best content in OER and languages

facebook_logo_detailFacebook LangOER Teachers group

Email_Shiny_Icon.svglangoer@eun.org

 

EU_flag_LLP_EN-01The project is supported by the European Union’s Lifelong Learning Programme. This communication is the sole responsibility of the Consortium Members and it does not represent the opinion of the European Union and the European Union is not responsible or liable for any use that might be made of information contained herein.

Data dodania: 20-08-2014

ff1DROGI KANDYDACIE! Trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Rekrutacja jest możliwa do 22 września 2014 r.

-

Oferta kształcenia Instytutu Filologii Obcych

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

-

UWAGA KANDYDACI na filologię angielską lub filologię germańską z rozszerzonym językiem chińskim:

W trakcie rejestracji internetowej należy zarejestrować się na kierunek:

- dla filologii angielskiej: Filologia – spec. filologia angielska (s1)

- dla filologii germańskiej: Filologia – spec. filologia germańska (s1)

Wybór specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego nastąpi w momencie składania teczek. Należy wówczas wypełnić i podpisać odpowiedni formularz.

-

Wybierz jeden z ciekawych kierunków IFO, zarejestruj się

i dołącz do grona ambitnych filologów!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

inauguracjaData dodania: 20-08-2014

44. Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 odbędzie się 7 października 2014 roku o godz. 11.00.

-

Władze AJD zapraszają akademików i przyjaciół Uczelni do auli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (audytorium nr 22 w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15).